Vỏ case SEGOTEP GANK5 (TRẮNG)

950.000

Giao diện bảng điều khiển: USB * 2 + USB3.0 * 1 + HD AUDIO

Mặt trước hệ thống làm mát: 12 / 14cm * 3 (hỗ trợ làm mát bằng nước 240mm)

Nóc case: 12 / 14cm * 2 (hỗ trợ làm mát bằng nước 240mm)

Phía sau: 12cm * 1 ; Nắp PSU: 12cm * 2

Hết hàng

950000

Vỏ case SEGOTEP GANK5 (TRẮNG)

Hết hàng

0979.815.816